E-cigaretter – gode eller ikke gode? Debatten raser

Tobak har været et emne til stor diskussion, siden de første forskningsresultater viste, at det er særdeles skadeligt for helbredet at ryge cigaretter, cigarer og pibe – hvad som helst, der sender den skadelige røg ned i lungerne og videre ud i kroppen. Debatten har ført til restriktioner for tobaksbranchen, der får sværere og sværere ved at promovere og reklamere for deres produkter til forbrugerne.

I dag er det ikke et spørgsmål til diskussion, om tobakken er skadelig eller ej. Debatten har også ført til en stadig voksende bølge af produkter, der skal hjælpe rygerne af med de dårlige vaner. Inden for de seneste år er især et af de nyeste produkter har vundet indpas og fortæller hyppige historier om, at brugerne faktisk kvitter tobakken efter i årevis at have benyttet andre produkter som for eksempel tyggegummi, plaster eller piller, der aldrig virkede på tilfredsstillende vis.

E-cigaretterne – de elektroniske rygeaggregater i plast, hvor man i stedet for røg indånder opvarmede vanddampe – er blevet et særdeles eftertragtet produkt for tidligere rygere. Men der er stor debat om e-cigaretterne også.

Nogle forskere og anti-rygnings organisationer mener, at dampen også kan være skadelig for helbredet. Argumenterne er blandt andet, at forskningen endnu ikke har undersøgelser klar, der viser, om dampen fra e-cigaretterne kan gøre skade. Forskerne siger, at man ikke videnskabelig kan påvise ud fra deres undersøgelser, at den nye damp-cigaret er skadelig. Dog tyder undersøgelser på, at man ikke helt sikkert kan sige, hvad og hvor meget man inhalerer, når man tænder sin e-cigaret. Derfor mener de, at det ikke skal være tilladt at dampe på e-cigaretterne i det offentlige rum – nøjagtig på samme måde som tobaksrygning er bandlyst.

Andre forskere og læger siger, at selv om dampen fra e-cigaretten måske ikke gør kroppen nogen gavn, så er det så langt at foretrække i forhold til at indånde tobaksrøg. For faktum er, at der ikke ligger beviser til grund for nogle af påstandene. Det er altså op til dig selv at afgøre, hvad du mener, er bedst for dig og dit helbred.

Et andet stridsmål, der er til stor debat angående e-cigaretter, er, om der skal være nikotin i den væske, man ryger i e-cigaretten. Debatten om selve nikotinen, og hvorvidt den er afhængighedsskabende også for e-cigaretrygere, er også en del af striden om retten til sandheden.

Så hvor er vi i den store debat om e-cigaretterne? Kan de bruges til at stoppe folks tobaksvaner? Det er der heller ikke enighed om. Nogle organisationer mener, at man godt kan bruge e-cigaretter til at afvænne tobaksrygning. De siger dog, at det skal ske i samarbejde med sin læge. Andre organisationer siger, at man ikke kan eller skal bruge e-cigaretterne til at standse de almindelige cigaretter. Og så er der Verdenssundhedsorganisationen WHO, der mener, at spørgsmålet skal undersøges yderligere, inden de vil sige noget godt eller dårligt om de elektroniske cigaretter.

Altså er der fortsat stor debat om e-cigaretter, deres virkning, og hvad de egentlig består af. Den debat kommer til at fortsætte længe endnu.

 

E-cigaretter – gode eller ikke gode? Debatten raser
Rul til toppen