Cybersport – Nettet som en sportsgren

Der er meget sport på nettet – og nettet kan bruges til sport

Ægtepagt hos advokaten

En ægtepagt – se her er en aftale mellem ægtefæller. De fleste mennesker, der opretter en ægtepagt gør det fordi de gerne vil have styr på – og eventuelt regulere deres økonomiske forhold i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. En ægtepagt fastlægger altså, hvordan ægtefællernes ejendom og aktiver bliver fordelt. Den definerer også eventuelle underholdsbidrag eller andre økonomiske forpligtigelser, som en skilsmisse kan medføre. En ægtepagt kan derfor også handle om bodeling. Den kan handle om arveret og helt sikkert handler den også om fordeling af formue og gæld imellem de to fraskilte parter.

Det kan familieadvokaten

Sædvanligvis bliver ægtepagter oprettet imens ægtefællerne har et godt forhold til hinanden og derfor er enige om de vilkår, som pagten skal definere. Kort sagt: De fleste ægtepagter bliver oprettet inden ægteskabet indgås.

Det betyder dog ikke, at ægtepagter ikke kan oprettes efter vielsen. Det kan de sagtens. Det er dog en rigtig god idé – i begge tilfælde – at du sørger for at få kyndig advokatbistand, inden du giver samtykke til en ægtepagt. Du / I bør derfor kontakte en god familieadvokat. Familieadvokater ved alt om særeje i ægteskabet. De kan også vejlede om forældremyndighed, hvis en skilsmisse kommer på tale.

Men hvorfor skal I overhovedet indgå i en ægtepagt? Svaret er simpelt: Ægtepagten er et godt redskab, da den kan bidrage til, at I undgår tvister og usikkerhed, hvis I skal skilles. Det er dog stadigvæk meget vigtigt, at I søger juridisk rådgivning. I skal jo sikre jer, at pagten er i overensstemmelse med den gældende lov og at den samtidigt opfylder jeres individuelle behov.

Hvornår er det bedst?

Nu spørger du så om, hvornår det er bedst at oprette en ægtepagt. Skal den oprettes før eller efter vielsen? Her er timing en faktor, som en familieadvokat skal overveje: Der kan nemlig være forskelle i, hvordan ægtepagten behandles og hvilke emner den kan omfatte:

  • Skal ægtepagten oprettes inden ægteskabet indgås, så giver den simpelthen de to parter muligheden for at diskutere og formalisere de økonomiske forhold. Imens de stadig er glade for hinanden og derfor nemmere kan blive enige. Dette medvirker til at usikkerhed og konflikter bliver mindre og færre – også selvom ægteskabet ender i skilsmisse.
  • Bliver ægtepagten indgået efter vielsen, så er det ofte et tegn på, at ægtefællerne vil ændre de økonomiske forhold. Det kan fx være, at de har fået andre planer, end de havde, da de blev gift for måske fem eller ti år siden.

Uanset hvornår I laver ægtepagten, så søg altid juridisk bistand hos en dygtig familieadvokat. Nu er du måske lidt forvirret, fordi du ville sådan set gerne have oplysninger om særeje. Det er helt forståeligt, og de to begreber ægtepagt og særeje, hænger da også sammen:

Forskellen på særeje og ægtepagt

Særeje handler om ejendom, som er separeret fra ægtefællernes fælles ejendom Ægtepagten bruges til at etablere særeje – eller at ændre i økonomien. Hvis jeres ægtepagt indeholder bestemmelser om særeje, så vil det kort sagt sige, at nogle aktiver eller ejendom ikke skal betragtes som fælles ejendom. Det kan have betydning senere – fx i forbindelse med skilsmisse eller dødsfald. Ægtepagten fastlægger simpelthen, hvordan særejet skal forvaltes.

Ægtepagt hos advokaten
Rul til toppen