Personlig udvikling og stress

Mange mennesker i Danmark er plaget af stress, men kunne gøre mere for at undgå det. Man får nemlig ikke stress af at have meget at rive i, men af at ikke nå de ting, som man bør.

Så i pressede perioder kan man med fordel skære ned på ambitionsniveauet og leve med, at nogle ting må udsættes lidt eller gøres lidt mindre grundigt end ellers.

På den måde kan man mindske lidt af forventningspresset på sig selv og forhåbentlig mindske stressfornemmelsen i kroppen.

Stress er jo en overlevelsesmetode fra stenaldermanden, men derfor behøver vi ikke bruge det alt for meget i dag.

Personlig udvikling og stress
Rul til toppen